Politica cu privire la datele cu caracter personal

Atenţie!

Prin trimiterea de email-uri sau mesaje pe canalele de comunicare sociale, ne acordati în mod explicit permisiunea de a stoca şi procesa datele dvs. cu caracter personal. Contactând SC CONTACT CONSULTING SERVICES pe această cale vă exprimaţi acordul  cu privire la Politicile noastre.

Vă informăm că SC CONTACT CONSULTING SERVICES este operator de date personale.

Ce date personale prelucrăm?

Datele principale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele dvs. de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm din documentele transmise pentru traducere.

Cum prelucrăm datele dvs. personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal constă în colectarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, utilizarea lor în scopul legitim de a vă furniza servicii de traducere. 

Comunicăm date personale către alţi destinatari?

Pentru a executa serviciile de traduceri, pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorităţi publice, organe judiciare, birouri notariale, împuterniciti către care am externalizat furnizarea anumitor servicii şi alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, asigurându-ne insă întotdeauna de protejarea datelor tale.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dvs. prelucrate sunt prevăzute pe tot parcursul prestării serviciului de traducere şi după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dvs?

Drepturile dvs. sunt cele prevăzute de Regulament, respectiv: dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (cu neîncalcarea dispoziţiilor legale în domeniu), la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere, dreptul de retragere a consimţământului.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.